Mwanzo
Kuhusu
Huduma
Viunganishi
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MAMLAKA YA MAWASILIANO TANZANIA

TAASISI YENYE VIWANGO VYA ISO 9001: 2015

Kurugenzi ya Huduma za Kisheria

  1. Kutoa ushauri na msaada wa kisheria kimkakati;
  2. Kutumika kama Katibu kwenye vikao vya menejimenti na Bodi;
  3. Mtunzaji wa Nyaraka za Kisheria na Muhuri wa Mamlaka;
  4. Kuandaa Nyaraka za Kisheria za mamlaka;
  5. Kusimamia na kuratibu kesi za mamlaka na mashauri mengine ya kisheria ambayo Mamlaka inahusika;
  6. Kupitia upya na kuhakiki Sheria, Miongozo, Kanuni na mambo yanayohusiana nayo kulingana na  majukumu ya kisheria ya Mamlaka;
  7. Kushiriki katika majadiliano yote yanayohitaji utaalamu wa kisheria na kuiwakilisha Mamlaka katika Mashauri na Mashtaka ya Kimahakama;
  8. Kuiwakilisha Mamlaka kwenye masuala ya Usuluhishi na Upatanishi;
  9. Kuratibu shughuli za mashirika ya Kikanda na Kimataifa yanayohusika na maendeleo ya sekta za udhibiti kuhusiana na Masuala ya Sera na Sheria;
  10. Kuratibu mara kwa mara uhusiano na watoa huduma za kisheria wa nje.